Działamy zgodnie z RODO, dlatego pamiętaj, że:

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania i wycofania.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane, by dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach.

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa gabinetu: 
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Numer NIP:


ZGODA 1:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Marku Dental Krawczyk sp.j. z siedzibą w Częstochowie, ul. Loretańska 31, 42-226 Częstochowa, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, jak również o pozostałych kwestiach i prawach wskazanych w art. 13 RODO, szczegółowo opisanych tutaj.

TAK NIE


ZGODA 2:
Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) informacji handlowych związanych z marketingiem usług lub produktów Administratora.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie.

TAK NIE


ZGODA 3:
Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków telekomunikacyjnych (rozmowa telefoniczna, sms) informacji handlowych związanych z marketingiem usług lub produktów Administratora.
Zostałem/am poinformowany/a o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie.

TAK NIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
Marku Dental Krawczyk sp.j. z siedzibą w Częstochowie,
ul. Loretańska 31, NIP: 5730208342, REGON: 00277039200000, KRS: 0000702460,
e-mail: dental@marku.pl, telefon kontaktowy: 343670000.

Pełna klauzula informacyjna.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: rodo@marku.pl