« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
  • Wszystkie elementy protetyczne produkowane przez firmę ETK są wykonane z tytanu V klasy i zaopatrzone w śrubę. Powierzchnia łączników pokryta jest azotkiem tytanu, dzięki czemu uzyskuje żółtą barwę poprawiając estetykę odbudowy protetycznej. Każdy łącznik powyżej stopnia można dowolnie dopasowywać. Profil wyłaniania ma różną wysokość w zależności od rodzaju łącznika i typu implantu.
  • Easy - Quick - Unique - Inteligent - Aesthetic (łatwo - szybko - wyjątkowo - inteligentnie - estetycznie)
  • Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony.
  • A-silikonowe masy wyciskowe.
  • A-silikonowa masa wyciskowa.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa o małej gęstości do automatycznego mieszania.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa.
  • Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa.
  • Uniwersalny nanokompozyt do wypełnień estetycznych.
  • Światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełnień.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »