Flow-Art

Światłoutwardzalny kompozyt o „płynnej” konsystencji, przeznaczony do szybkiego wypełniania ubytków, do wykonania pierwszej warstwy wypełnienia (pokrycie dna ubytku do wysokości szkliwa), do naprawy wypełnień, oraz pomocniczo do zabiegów wykonanych z zastosowaniem włókien poliaramidowych.

Dostępne kolory:
A1, A2, A3, A3,5, OA2


Zastosowanie:

  • Ubytki klas I, II, III, IV i V wg Black’a
  • Szybkie wypełnienie ubytku, przed końcowym wymodelowaniem powierzchni żujących kompozytami stałymi
  • Małe lub płytkie ubytki zębowe
  • Pierwsza warstwa podczas wykonywania wypełnień w sytuacjach ograniczonego dostępu do ubytku np. bardzo głębokie II klasy, okolice brzegów formówek, wypełnienia ubytków typu tunelowego itd
  • Wypełnienia ubytków opracowanych metodą abrazji powietrznej
  • Naprawa małych ubytków w mostach i koronach kompozytowych
  • Blokowanie podcieni
  • Tymczasowe szynowanie zębów (wargowe, językowe lub podniebienne)
  • Bezpośrednio śródustnie wykonywane utrzymywanie przestrzeni międzyzębowych
  • Pomocniczo przy bezpośrednim wykonywaniu prac typu onlay, inlay

Opakowanie:
strzykawka 2g